Monthly Archives: Kwiecień 2013

Home »  2013 »  Kwiecień

b-s
Komentowanie nie jest możliwe
Życie człowieka to bardzo dużo chwil przełomowych. Zazwyczaj są to symboliczne granice, które traktujemy, jako natchnienie do zmian. Trzydzieste urodziny są traktowane, jako jeden z takich przełomów, ponieważ podobno wtenczas rozpoczyna się prawdziwe życie. To magiczna bariera wiekowa, która stanowi dla nas przejście z młodości w dorosłość. Ta granica nie jest niemniej jednak jeszcze silnie zaznaczona, toteż na luzie możemy przekraczać ją w obie strony, łączyć dwa stany i mieć z tego dobrą zabawę. Przemiany, które następują po przełomowych momentach mogą dotyczyć przeróżnych aspektów.